Laboverhuis Sanofi  - Gent

De onderzoeks- & ontwikkelingsvestiging van Sanofi België in Zwijnaarde (Gent),is actief in de ontwikkeling van NANOBODY® technologie, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van conventionele antilichaamgeneesmiddelen met de belangrijkste kenmerken van kleine moleculen.

De onderzoeks- & ontwikkelingsvestiging van Sanofi België in Zwijnaarde (Gent),is actief in de ontwikkeling van NANOBODY® technologie, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van conventionele antilichaamgeneesmiddelen met de belangrijkste kenmerken van kleine moleculen.

Het bedrijf is al 12 jaar in Gent gevestigd maar verhuisde al een paar keer van locatie. De jongste verhuis was naar het Technologiepark in Zwijnaarde. Facility Officer & Prevention Advisor Jan Tanghe schetst de moeilijkheden van dit verhuisproject: “We spreken over een labo met een oppervlakte van 8000 m², 250 medewerkers en heel veel delicate apparatuur. Alles moest op 1 week tijd verhuisd worden zonder de lopende onderzoeken stil te leggen.”

Verhuis van delicate toestellen die minstens € 100.000 waard zijn

De verhuizers kwamen in contact met toestellen die honderdduizenden euro’s waard zijn. Bovendien moesten die op de nieuwe locatie in het Technologiepark in Zwijnaarde geïnstalleerd worden door gespecialiseerde technici die uit het buitenland kwamen.

“We hoefden het belang van een hypercorrecte timing en de gevoeligheid van onze ontwikkelingsprocessen niet te benadrukken, want Vervaet Verhuis heeft veel ervaring met het verhuizen van labo’s.” 

Jan Tanghe: “We konden het ons niet permitteren dat die technici naar Zwijnaarde reisden om daar vast te stellen dat de apparatuur nog niet op de correcte installatieplaats staat. Daarom moest de verhuis zeer nauwkeurig afgestemd worden op het werkschema van die technici. Gelukkig hoefden we het belang van die timing niet te benadrukken, want Vervaet Verhuis is een bekende naam in onze sector en bracht al verschillende laboverhuizen van collega’s tot een goed einde.”

Verhuizers die mee waken over biofarmaceutische ontwikkelingsprocessen 

De ontwikkelingsprocessen van Nanobodies® mochten niet lang stil liggen zodat de therapeutische eiwitten intact bleven.

Jan Tanghe: “De verhuizers van Vervaet Verhuis weten hoe een labo in elkaar zit en zijn vertrouwd met de apparatuur. Ze weten bijvoorbeeld wat een laminaire luchtstroomkast is en kunnen die ook perfect demonteren. De coördinators van Vervaet Verhuis dachten met ons mee en stelden een strakke, maar realistische planning op zodat het stilleggen van de apparatuur tot een minimum beperkt werd en onze ontwikkelingsprocessen niet in gevaar kwamen.”

Wisselwerking tussen verhuisfirma en klant

Sanofi is een groeiend bedrijf waardoor interne laboverhuizen vaak voorvallen.

Jan Tanghe: “Vervaet Verhuis is een betrouwbare partner voor al onze verhuisnoden. Er is een soort wisselwerking ontstaan. Vervaet Verhuis kent onze labo’s waardoor we niet elke keer opnieuw moeten uitleggen waarop ze moeten letten. Ze proberen ook altijd de verhuizers te sturen die al eens in onze labo’s gewerkt hebben. En omgekeerd weet ik nu hoe Vervaet Verhuis te werk gaat, waardoor we goed op elkaar ingespeeld zijn.” 

Verhuizers die mee waken over biofarmaceutische ontwikkelingsprocessen 

De ontwikkelingsprocessen van Nanobodies® mochten niet lang stil liggen zodat de therapeutische eiwitten intact bleven.

Jan Tanghe: “De verhuizers van Vervaet Verhuis weten hoe een labo in elkaar zit en zijn vertrouwd met de apparatuur. Ze weten bijvoorbeeld wat een laminaire luchtstroomkast is en kunnen die ook perfect demonteren. De coördinators van Vervaet Verhuis dachten met ons mee en stelden een strakke, maar realistische planning op zodat het stilleggen van de apparatuur tot een minimum beperkt werd en onze ontwikkelingsprocessen niet in gevaar kwamen.”

Vraag een offerte voor uw laboverhuis