Verhuis van van meer dan 35.000 archiefdozen uit het archief van de Vlaamse Landmaatschappij (van Brussel naar Brugge)

  • Verhuis van een meer dan 40 jaar oud archief van Brussel naar Brugge
  • Inpakken volgens kleurcodes om het overzicht en de structuur te bewaren
  • Demontage, transport en heropbouw van de rekken van het rolarchief
  • Transport naar Brugge met 9 verhuisvrachtwagens

De Vlaamse Landmaatschappij is als extern verzelfstandigd agentschap verbonden aan de Vlaamse overheid. De maatschappij is verantwoordelijk voor verschillende taken binnen de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie. Onder meer de uitdieping van de Westerschelde en het Mestdecreet zijn bekende dossiers waar de Vlaamse Landmaatschappij aan meewerkt.

De Vlaamse Landmaatschappij betrekt al meer dan 40 jaar lang een kantoorgebouw met archief in Sint-Gillis, maar verhuist naar een nieuw kantoorgebouw aan het Brusselse Noordstation. Facility-medewerker Steven Scheirlinckx vertelt waarom de organisatie aan een nieuw gebouw toe is: “Na 40 jaar hebben we nood aan nieuwe kantoren. In het kader van het nieuwe werken wijken we uit naar een kleiner kantoorgebouw met een extern archief. In een eerste verhuisfase, verhuisde het grootste deel van ons archief naar een nieuw gebouw in Brugge. We deden daarvoor een beroep op Vervaet Verhuis, omdat die voldoende bewezen hebben dat ze complexe archiefverhuizingen aankunnen.”

Vervaet Verhuis: We gingen bij de Vlaamse Landmaatschappij langs en kregen een rondleiding in het archief. Dat was nodig om een nauwkeurige schatting te maken van het volume en de structuur.

Steven Scheirlinckx:“Eerlijk? We zouden dit project nooit aan een ander verhuisbedrijf durven overlaten. Wij hebben geen archief met dossiers die elkaar mooi opvolgen. Onze taken zijn ontzettend uiteenlopend en dat merk je ook aan de complexe structuur van ons archief.” 

Oplossingsgerichte professionals

Vervaet Verhuis: Structuur is heilig in een archief. Daarom werken we steevast met kleurcodes om het overzicht over een archief te bewaren.

Steven Scheirlinckx: “De verhuizers van Vervaet Verhuis zijn oplossingsgerichte professionals. Ik was aanwezig tijdens het leegmaken van onze archieven en dat verliep ontzettend vlot. In 3 verschillende verhuisbewegingen vulden ze telkens 3 verhuiswagens. In de laatste fase twijfelden we of we wel een derde verhuiswagen zouden nodig hebben, maar gelukkig vertrouwden we op de ervaring van Vervaet Verhuis die dat correct inschatte.”

Vervaet Verhuis: We demonteerden ook een stuk rolarchief, dat de meest recente dossiers bevat van de Vlaamse Landmaatschappij, zodat we die rekken op de nieuwe locatie konden heropbouwen.

Steven Scheirlinckx: “Leuk voor het vertrouwen: de producent van onze archiefrekken had ons Vervaet Verhuis aangeraden. We waren met andere woorden zeker dat ons rolarchief in goede, ervaren handen was.”

Terug op de afspraak in april

Steven Scheirlinckx:“De verhuis van het archief is maar een eerste stap in ons verhuisproces. Tegen april willen we volledig operationeel zijn op de nieuwe locatie aan het Brusselse Noordstation. De kans is groot dat we Vervaet Verhuis nog enkele keren nodig zullen hebben.” 

Vraag een offerte voor uw bedrijfsverhuis

Eerlijk? We zouden ons archief niet aan een andere verhuisfirma durven toevertrouwen. Vervaet Verhuis heeft voldoende bewezen dat ze complexe archiefverhuizingen aankunnen.

Steven Scheirlinckx
Vlaamse Landmaatschappij