Verhuizing van meer dan 15.000 boeken en tijdschriften in het centrum van Brussel (Verhuizing bibliotheek Stichting Auschwitz – Brussel)

De Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz In Gedachtenis, is een studie- en documentatiecentrum ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Deze stichting van openbaar nut organiseert ook tentoonstellingen en faciliteert studies en wetenschappelijke publicaties rond beladen thema’s zoals de Holocaust en racisme.

De bibliotheek van de stichting speelt een centrale rol in de doelstelling om bewustwording te creëren. Vooral leerkrachten, studenten en onderzoekers maken gebruik van de grote collectie boeken en tijdschriften. 

Directeur Frédéric Crahay legt uit waarom een verhuis van het centrum en de bibliotheek noodzakelijk werd: “Wij zaten in hetzelfde gebouw dat de archieven van de stad Brussel huisvestte. Die gebouwen waren bouwvallig en onveilig geworden, waarop het stadsbestuur besloot om alles te slopen. Daardoor waren we natuurlijk verplicht om uit te kijken naar een nieuwe locatie.”

Een gedetailleerde offerte met plan van aanpak en totaalprijs

Frédéric Crahay: “Aanvankelijk wilden we alles zelf doen, maar we beseften snel dat dat onhaalbaar was. We kochten kartons aan om onze boeken te verpakken, maar onder meer onze professionele bibliothecaris wees erop dat dat niet volstond. Boeken en tijdschriften verschillen van lengte en dikte, daarom hadden we gespecialiseerde meterbakken nodig. We contacteerden professionele verhuisfirma’s om een voorstel op te maken. Zo kon de bibliothecaris ook gerust zijn dat de collectie niet gemengd of boeken beschadigd zouden raken.”

We bezochten meteen de bibliotheek in het centrum van Brussel. Alleen zo konden we een correcte inschatting maken van de hoeveelheid boeken en infrastructurele situatie. 

Frédéric Crahay: “Vervaet Verhuis was de enige verhuispartner die ons een heel gedetailleerde offerte stuurde waardoor we direct zicht op de totale omvang van het verhuisproject kregen. We kregen geen standaardofferte waarmee we zelf de totaalprijs moesten inschatten, maar een uitgebreide berekening van de totaalprijs en het tijdsbudget. Bovendien stonden er ook zaken in waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben, zoals het werken met een labelsysteem en kleurcodes volgens het systeem van onze bibliothecaris.”

Een vrachtwagen maneuvreren in het Brusselse verkeersinfarct

Omdat we veel ervaring hebben met het verhuizen van bedrijven en officiële instanties in het Brusselse centrum, weten we dat het drukke verkeer en het gebrek aan ruimte van elke verhuizing een uitdaging maakt.

Frédéric Crahay: “Onze doorgang was net te smal voor een verhuiswagen. Vervaet Verhuis reserveerde ruim op tijd parkeerplaats bij de stad om hun vrachtwagen gedurende 3 dagen te parkeren. Zulke dingen zijn in Brussel vaak problematisch, we bevonden ons niet bepaald in een industriële zone. Alles werd nauwgezet opgevolgd door de mensen van Vervaet Verhuis zodat we daar ons nooit zorgen over hoefden te maken.”

We installeerden ook rijplaten die het makkelijker maakten om karren vol meterbakken tot aan de vrachtwagen te rollen. We deden hetzelfde op de nieuwe locatie in de Wolstraat, in de buurt van het Justititiepaleis en de Louizalaan.

Afbeelding: Foto: Onze verhuiswagen in het centrum van Brussel.

Monteren van boekenrekken in samenspraak met de bibliothecaris

We spraken af dat wij vooraf de gespecialiseerde meterbakken leverden zodat de medewerkers van de bibliotheek die konden vullen. Wij demonteerden de rekken en installeerden ze op de nieuwe locatie in de Wolstraat. We volgden daarbij het schema van de bibliothecaris.

Frédéric Crahay: “De verhuizers van Vervaet Verhuis toonden meteen dat ze ervaring hadden met het verhuizen van archieven en bibliotheken. Ze volgden de meest logische en efficiënte volgorde en waren perfect op de hoogte van het verhuisdraaiboek. Het hele verhuisproject was dan ook afgerond binnen de afgesproken termijn. Na minder dan 3 verhuisdagen konden we onze intrek nemen in de Wolstraat. We kijken zeer tevreden terug op de samenwerking.”

Vraag een offerte voor uw biliotheekverhuis

De verhuizers van Vervaet Verhuis toonden meteen dat ze ervaring hadden met het verhuizen van archieven en bibliotheken. Ze volgden de meest logische en efficiënte volgorde en waren perfect op de hoogte van het verhuisdraaiboek. Het hele verhuisproject was dan ook afgerond binnen de afgesproken termijn.

Frédéric Crahay
VZW Auschwitz in Gedachtenis - Stichting Auschwitz