VCA staat voor ‘veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers’ en heeft als doel het aantal bedrijfsongevallen te verminderen. Dankzij het certificaat hebt u de garantie op een veilige en betrouwbare dienstverlening tijdens onze samenwerking. 

ISO 9001 is uw garantie op kwalitatieve dienstverlening

DNV kende ons het ISO 9001-certificaat toe na doorlichting van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Daardoor voldoet onze dienstverlening aan de hoge kwaliteitsnorm zoals beschreven in ISO 9001. Concreet wil dat zeggen dat: 

  • we zeggen wat we doen
  • we doen wat we zeggen

ISO 14001 omdat we milieubewust te werk gaan

ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem:

  • formuleren van een milieubeleid
  • vastleggen van milieuaspecten en –effecten
  • opstellen van milieudoelstellingen en –programma’s
  • implementeren van een milieubeheersysteem

We streven ernaar de meest ecologische en duurzame materialen te gebruiken. Zo werden onze verhuisdozen vervangen door herbruikbare bakken om de afvalberg te verkleinen.